Tel: (0030) 210 6771540-541-542-543

Testul prenatal al 1ui trimestru de sarcină

προγεννητικός-Α

Translucenţa nucală- Papp A- Evaluare hematologică

Se efectuează între săptămânile a 10-a și a 13-a ale sarcinii. Se examinează cantitatea de lichid din partea dorsală a zonei cervicale a embrionului. Prezența osului nazal. Se examinează hormonul papp-A și η b-hCG (gonadotropina corionică umană beta) din sângele mamei.
Având în vedere toți indicii de mai sus, în funcție de vârsta mamei, se calculează probabilitatea anomaliilor cromozomiale fetale (Sindromul Down – Trizomia 21, Sindromul Patau -Trizomia 13 și Sindromul Edwards Trizomia-18) și ghidat în funcție de acestea, decurgem la o examinare mai amplă cu prelevare CVS trofoblast sau amniocenteză.